Լեռ Կամսար
20-րդ դարի հայ հանրահայտ գրող, երգիծաբան

Տպված և անտիպ ժառանգություն

Տպված երկերը

 • Անվավեր մեռելներ
  Երևան, Պետհրատ, 1924, 48 էջ, տպ. 1.500
 • Ազգային այբբենարան
  Պետհրատ, 1926, 166 էջ, տպ. 5000
 • Վրիպած արցունքներ
  Երևան, Պետհրատ, 1934, 205 էջ, տպ. 5.000
 • Ազգային այբբենարան
  Բեյրութ, 1954, 80 էջ
 • Գրաբար մարդիկ
  Երևան, Հայպետհրատ,1959, 318 էջ, տպ. 10.000
 • Մարդը տանու շորերով
  Երևան, «Հայաստան», 1965, 331 էջ, տպ. 10.000
 • Միհատորյակ
  Երևան, «Սովետական գրող», 1980, 524 էջ, տպ. 10.000
 • Ժպիտ, թիվ 5
  (Գրքույկի մեջ տեղ է գտել Լեռ Կամսարի «Բժիշկները» և «Սեր և ընտանիք» երգիծաշարքը)
  Բեյրութ, «Շիրակ» հրատ., 1980, 64 էջ
 • Երկեր
  Երևան, «Սովետական գրող», 1988, 544 էջ. տպ. 30.000
 • Տպված և անտիպ էջեր
  Բեյրութ «Շիրակ» հրատ., 1994, 190 էջ
 • Կարմիր օրեր
  Երևան, «Նաիրի», 2000, 469 էջ, տպ. 1.0000
 • Սաստիկ կոմունիստներ
  Երևան, «Զանգակ», 2001, 100 էջ, տպ. 500
 • Մահապուրծ օրագիր 1925-1935թթ.
  (սկզբնական վերնագիրը՝ «Խորհրդային քաղաքացու օրագիր»)
  Երևան, «Լուսաբաց գրատուն», 2008, 294 էջ, տպ. 1000
 • Խաղք ու խայտառակ աշխարհ
  Երևան, «Հայաստան», 2008, 287 էջ, տպ. 500
 • Սոցիալիզմի Սահարա
  Երևան, «ՀԳՄ հրատարակչություն», 2009, 284 էջ, տպ. 500
 • Բանտիս օրագիրը
  Երևան, «Ամարաս», 2010, 270 էջ, տպ. 1000
 • Թատերախաղեր
  Երևան,«Էդիթ Պրինտ», 2013,706 էջ, տպ. 500
 • Հալոցք
  Երևան, «Էդիթ Պրինտ», 2013, 347 էջ. տպ. 1000
 • Խաղք ու խայտառակ աշխարհ
  «Յավրուհրատ», 2013, 497 էջ, էլ. գիրք

Գրական ժառանգությունը

Լեռ Կամսարի տան արխիվում պահպանվում են՝

 • Գրքերում հրատարակված և անտիպ բազմաթիվ ֆելիետոններ
  (1935թ., 1951թ., 1955թ., 1956թ., 1960թ., 1961թ., 1962թ., 1964թ.)
 • Անթվակիր որոշ նյութեր, անտիպ
 • Խորհրդային քաղաքացու օրագիրը 1925-35թթ.
  Տպագրվել է 2008 թ.-ին «Լուսաբաց» հրատարակչատան կողմից «Մահապուրծ օրագիր» վերտառությամբ։
 • Բանտիս օրագիրը։
  1936 թ., Երևան, «Ամարաս», 2010թ.
 • Խորհրդային օրեր 1945-1946թթ. անտիպ
 • Խորհրդային օրեր 1947թ., անտիպ
 • Խորհրդային օրեր 1948թ., անտիպ
 • Խորհրդային քաղաքացու օրագիրը 1949 թ., անտիպ
 • Չապրած օրեր, Կարմիր ծիծաղ 1950 թ., անտիպ
 • Կարմիր ծիծաղ 1951թ., անտիպ
 • Կարմիր օրեր 1952թ., անտիպ
 • Կարմիր օրեր 1953-1958 թթ.
  Մեծ մասը տպագրված է «Նաիրի» հրատարակչության կողմից 2000թ.-ին նույնանուն խորագրի տակ
 • Կարմիր օրեր 1959թ.
  Հրատարակել է «Զանգակ» հրատարակչությյունը 2009 թ.-ին «Սոցիալիզմի Սահարա» վերտառությամբ
 • Կարմիր օրեր 1960-1965թթ., անտիպ
 • Ֆելիետոններ 1963-1965թթ., անտիպ
 • Նամակներ բանտից և աքսորից, անտիպ
 • Կնոջ՝ Իսկուհու հուշերը երեխաների մասին, անտիպ
 • Սիրուհի Կարինեի նամակներն՝ Իսկուհուն, անտիպ

Թատերակներ՝

 • Կենդանիներու համագումարը 1917թ.
 • Գրքերում հրատարակված և անտիպ բազմաթիվ ֆելիետոններ
 • Անմեղաբանություն 1922թ.
 • Պլենար նիստ, գրված հիշողությամբ՝ բնագիրը Չեկան բռնագրավել է։ 1926թ.
 • Մի զուտ մարդու զտման պատմություն 1931թ. հոկտեմբերի 27
 • Դեպի պրոլետ գրականության հեգեմոնիան, 1926թ.
 • Սաստիկ կոմունիստներ՝ երկու տարբերակ, 1927թ.
 • Կոոպերացիա 1927թ.
 • Պողոս Առաքյալը Կորնթոսին մեջ.1926թ.
 • Դեպի սոցիալիզմ տանող կարճ ճամբան, 1926թ.
 • Թատերական կատակներ, 1926թ., անտիպ
 • Ի՞նչ է կոոպերացիա, 1926թ
 • Բուխարինի Ռուսաստանը, Հոկտեմբերյան հեղափոխություն, Կո՜րչի անգրագիտությունը, 1926թ.
 • Զավենի տարեդարձը անտիպ
 • Պարտիզան պոետներ 1953թ.
 • Կասկածոտ ամուսին
 • Մահափորձ մի հին հեղինակի վրա, 1957թ.
 • Հոգու զավակ, դրամա, մի քանի տարբերակ
 • Քրիստոսի երկրորդ ծննունդը, 1949թ
 • Փոքրիկ Մուկուճի արկածները, անտիպ 1950թ.